People


Alumni

Venkata Gurrala

Venkata Gurrala

Robotics MSE '22

Venkata Gurrala