People


Alumni

Yi-Lin (Eileen) Huang

Yi-Lin (Eileen) Huang

Robotics MSE '19 - Nuro & University of Pennsylvania

Yi-Lin (Eileen) Huang